Matematiikka

Metsään mennyt matikka- ja museoonkin

 

 

 Matikkatehtäviä

Välineet: Itse tehdyt tehtäväkortit ja kangaspussi

Ohje: Opettaja kirjoittaa tehtäväkortteja,jotka laitetaan kangaspussiin. Tehtävissä käytetään määrään, sijaintiin, vertailuun, aikaan liittyvää sanastoa. Jokaisessa kortissa on vain yksi tehtävä. Tehtävät voivat olla seuraavanlaisia: Hae *parillinen määrä käpyjä, *yksi ohut ja yksi paksu tikku ,*enemmän kuin kaksi käpyä, *neljä eripainoista kiveä ja järjestä ne painon mukaan järjestykseen, *jotain, joka huomenna näyttää samalta kuin tänään

Lapset muodostavat 2-3 hengen ryhmät. Ryhmät vuorollaan nostavat tehtäväkortin. Aikuinen lukee korttien tehtävät lapsille tai sitten kortit voi olla kuvitettuja. Ryhmä toteuttaa yhdessä annetun tehtävän.

Lasketaan 100

Ohje: Tehdään lapsista ryhmät. Pyydetään ryhmiä tuomaan jotakin luonnosta löytyvää irrallista asiaa 100 kappaletta. Ryhmän tuomat esineet voivat kaikki olla joko samanlaisia tai eri asioita. Tämän avulla pystytään havainnollistamaan sitä, että lukua 100 voidaan käyttää ihan kaikenlaisten esineiden kuvaamiseen. Myös 100 on lukumääränä erilainen,jos se on tehty kivistä, kuusenkävyistä tai kepeistä.

Taikakuviot

Ohje: Tehdään kuusi matalaa kuoppaa tai rinkulaa kolmion muotoon (3-2-1). Tavoitteena on laittaa 21 käpyä tai kiveä kuoppaan niin, että jokainen sivun summa on sama. Vaikeampi versio: mikään kuoppa ei saa olla tyhjä ja kiviä pitää olla joka kuopassa eri määrä.

Havaintokävely

Ohje: Kuljettaessa retkillä aikuinen pysäyttää ryhmän aika ajoin. Pyydetään lapsia laittamaan silmät kiinni. Sen jälkeen lapset saavat sormellaan osoittaa, missä suunnassa on esim. lähin liikennemerkki,postilaatikko,auto,talo jne. Tämän jälkeen ne lapset,jotka tietävät esim. minkä värinen se on, montako savupiippua talossa on, nostavat kätensä ylös. Esim. Osoita missä on lähin postilaatikko ja nosta käsi ylös, jos tiedät, minkä värinen se on. Lopuksi katsotaan oikea vastaus.

Puusokko

Ohje: Työskennellään pareittain. Toinen parista sulkee silmänsä ja toinen pyörittää paikallaan paria muutaman kerran ympäri. Sen jälkeen pari kuljettaa turvallisesti toista mutkitellen ympäri metsää jonkin puun luo. Toinen, edelleen pitäen silmät kiinni, tunnustelee puuta eri korkeuksilta ja joka puolelta. Tämän jälkeen pari kuljettaa toisen takaisin lähtöpaikalle jälleen mutkitellen. Pari pyörittää toista vielä muutaman kerran ympäri ja sen jälkeen hän voi avata silmänsä. Nyt hänen pitäisi löytää katseellaan se puu, jonka luona hän kävi.

Geometriaa luonnossa

Ohje: Etsitään luonnosta esineitä tai asioita, jotka muistuttavat geometrisia tasokuvioita tai kappaleita. Aikuisella voi olla mukana mallikappaleet tasokuvioista ja kappaleista. Mallikappaleisiin voidaan myös verrata löytyneiden esineiden muotoja.

10 käpyä kasassa

Ohje: Työskennellään pareittain ja kerätään 10 käpyä. Laitetaan kävyt yhteen kasaan. Kumpikin saa ottaa 1-2 käpyä kerrallaan. Viimeinen ottaja voittaa. Haasteellisuutta voidaan lisätä laittamalla yhteensä 21 käpyä kasaan.

Ruudukko

Ohje: Työskennellään pareittain. Kerätään tietty määrä esineitä niin, että kummallakin pareista on samanlaiset esineet. Tämän jälkeen asetutaan selät vastakkain maahan istumaan. Piirretään 3x3 ruudukko kummankin lapsen eteen. Tämän jälkeen toinen sijoittaa esineet ruudukkoonsa ja ohjeistaa sanallisesti pariansa asettamaan hänen esineensä samoihin ruutuihin. Käytetään sanoja:yläpuolelle, yläriville, alariville, pystysuora, vaakasuora, viereen jne.

 

 Ohjeet Espoon Matikkamaasta, Minna Salminen

Toteutus ja ohjaus museoretkellä: Anne Koskeno, Varga Nemenyi-kouluttaja