Miten pienestä kasvoi suuri

 

 

 

 Taidekasvatus-ja kotiseutuhanke Eliel Saarisen hengessä

 

"Tee ensin tuoli, sitten pöytä..."

Masalasta Hvitträskiin-hanke käynnistyi 2011, kun koulun pienryhmät alkoivat tutkia Kirkkonummella olevaa arkkitehtiryhmän Gesellius-Lindgren-Saarinen itselleen suunnittelemaa Hvitträskin kartanoa.Rakennustaiteeseen tutustumisen ja kulttuurihistoriallisen tiedon keräämisen lisäksi vuoden aikana tehtiin suuri kuvataideteos, joka muuttui vuodenaikojen mukaan. Hanke laajeni 2012-13 verkkosivujen, pelin ja opinpolkujen kautta koko koulun hankkeeksi. 

 "Huone..."

Hankkeessa kiinnitetään huomiota oppimisen taitoihin,motivaatioon,itsesäätelyyn sekä muihin kognitiivisiin prosesseihin. Keskiössä on eri oppisisältöjä yhdistävä tiedollinen ja taidollinen työskentely. Toteutuksessa tallentamisen yhteydessä vahvistetaan teknologian käyttöä ja mediataitoja. Hanke on myös aikuisten oppimisen lähde tutkivan työotteen kautta. Teoriapohjana on optimistinen oppimiskäsitys.

"Kokonainen rakennus..."

Hankkeesta luodaan malli,jota voi soveltaa kohteen mukaan. Keväällä 2014 mallia käytettiin kirkkopedagogisessa Masalan kirkko-projektissa sekä voimauttavaan valokuvaukseen liittyvässä pilotissa. Uusi opetussuunnitelma tulee painottamaan oppimisen taitoja ja oppiaineiden yhdistämistä sekä yhteisöllisyyden merkitystä oppimiselle. Esille nousevat kokemuksellisuus, moniaistisuus ja toiminnallisuus. Hvitträsk-hanke on oppimiskokonaisuus,jossa nämä asiat jo toteutuvat. Tämä rohkaisee oppiainerajojen ylittämiseen ja aiheiden monipuoliseen käsittelyyn sekä jatkuvaan reflektointiin.

"Pilke Elielin silmissä"

Näin kommentoi Susan Saarinen, pojantytär, Elieliä. Voimme vain kuvitella, miten hän iskisi meille silmää, kun pienestä alusta on kehkeytymässä rajat ylittävä hanke. Masalasta Hvitträskiin voitti maaliskuussa 2014 School Award-osakilpailun ja edusti Golden Cubes Awards Architecture& Children-kilvassa Suomea peruskoulujen ja lukioiden sarjassa: www.archinfo.fi